Apartamento interior em Tula, 40 m2

Arquiteto:Pavel Godyaev.
Designer:Yevgeny Zhdanov.